Агресія Росії проти України продовжується: Чи вдасться втримати санкції?

Джерело: Цензор. нет

22 квітня під час спільного вебінару Німецького фонду Маршалла США та Львівського безпекового форуму “Агресія Росії проти України продовжується: Чи вдасться втримати санкції?” провідні експерти та посадовці НАТО та ЄС, що працюють над розробкою політики щодо Росії, обговорили ефективні методи протидії російській агресії проти України.

Під час вебінару було представлено звіт про докази російської військової агресії проти України, зібрані Львівським безпековим форумом та ГО “Інститут Просвіти”.

ГО “Інститут Просвіти”, організатор щорічного Львівського безпекового форуму, за підтримки НАТО зібрала та впорядкувала докази російської військової та невійськової агресії проти України у 2014-2018 роках. Вони представлені у чотиритомному англо-українському звіті, що базується на даних з відкритих джерел –супутникових знімках, фото- та відеодоказах, офіційних документах, повідомлень представників Уряду України, міжнародних організацій та урядів іноземних держав.

Звіт доступний за посиланням. Серед запрошених доповідачів був також Бен Ходжес – провідний експерт Центру аналізу Європейської політики.

Далі текст виступу Бена Ходжеса мовою оригіналу та українською мовою.

“Звіт [підготовлений командою Львівського безпекового форуму] є цілісним, детальним нагадуванням про те, ким насправді є Кремль, – тим, хто кричуще зневажає істину, кричуще зневажає міжнародне право та невинні життя. Він також нагадує про те, що російські солдати чи керовані Росією маріонетки, які, як ми розуміємо, не виробляють зброї та боєприпасів в гаражі своєї матері, а отримують її від Російської Федерації, щотижня вбивають та завдають поранень українським солдатам, незважаючи на оголошення припинення вогню.

Санкції повинні залишатися в силі, і США будуть діяти рішучіше та впевненіше, щоб ми з нашими європейськими партнерами підтримували Україну. В цьому питанні не може бути двозначності.

Я хотів би трохи заглибити нас у стратегічний контекст – Україна має значення не тому, що вона має величний народ чи величну історію, а тому, що регіон, в якому вона розташована, є частиною більшого Чорноморського регіону, і тут відбувається велика боротьба за вплив між Росією та США, Заходом, НАТО. Чорноморський регіон – це саме те місце, де Близький Схід, Середземномор’я, Кавказ, Балкани, Росія, Європа – всі сходяться разом. І Україна знаходиться в середині цього протистояння. І саме в цьому основна важливість України.

І я закликаю країни Чорного моря: потрібно діяти спільно у Вашингтоні та в Брюсселі та спрямувати спільні зусилля на те, щоб Захід усвідомив стратегічне значення регіону. Тому що зараз, коли люди чують про Україну, вони одразу думають про “імпічмент”, коли чують про Туреччину, вони думають про “21 повітряний удар”, а багато американців, коли чують про Грузію, вони взагалі не впевнені, йдеться про країну чи про штат ( ред – назва “Georgia” англійською мовою відповідає одночасно і Грузії, і американському штату Джорджія). Країни Чорного моря повинні брати приклад з країн Балтії та спільними зусиллями пояснювати у Вашингтоні та в Брюсселі, чому цей регіон важливий. І це єдиний спосіб досягти успіху в цьому протистоянні.

Сьогоднішнє протистояння з Росією вписується в чотири класичні сфери – це дипломатія, інформація, військова сфера та економіка.

З точки зору дипломатії Мінський процес є важливим, і лідерство Німеччини в цьому процесі є критичним. Мінськ є методом здійснення необхідного дипломатичного тиску на Росію, щоб змусити її виконати те, що вона публічно обіцяє, дотримуватися власних міжнародних зобов’язань, поважати міжнародні органи, такі як ОБСЄ, яким вона загрожує фізично та заважає виконувати свою роботу із здійснення контролю за припиненням вогню.

В інформаційній сфері це битва за наративу. І тут Росія зробила ставку на те, як бачиться історія і від цього, фактично, залежить її майбутнє. Дійсно, історія – це про майбутнє, а не про минуле. І тому 75-річчя від перемоги 9 травня є такою важливою справою. І наратива про те, Україна, що є частиною Росії, також створена Росією, і, на жаль, багато людей у всьому світі приймають цю наративу. Виграти в інформаційному просторі для України так само важливо, як і в будь-якому іншому просторі. І тому, не варто говорити про війну на Донбасі чи про війну в Криму, ніби це якась зовнішня річ, це вся війна в Україні, і ми всі повинні називати речі своїми іменами і не потурати намаганням Росії розділяти ці речі.

У військовій сфері Росія, без перебільшення, встановила нову Залізну Завісу – вони застосовують силу проти України, проти Грузії, в Придністров’ї, щоб чинити тиск на Молдову. Водночас, зауважу, що вони не застосовують силу проти країн НАТО, таких як Румунія, Болгарія чи Туреччина. Тож, ми маємо діяти відповідно та тісніше співпрацювати з іншими країнами Чорного моря. Хороший приклад – це співпраця України та Румунії в лютому під час зустрічі кораблів НАТО. Ми маємо разом навчатись, обмінюватися даними розвідки, і ми маємо розширювати нашу співпрацю загалом із країнами Чорного моря. Загалом ми можемо зробити значно більше, щоб збільшити присутність НАТО та США в Чорному морі, водночас не порушуючи Конвенції Монтро.

І четверта сфера – економіка. Економічні заходи – це найкращий спосіб протидіяти російській агресії. Якщо Грузії вдасться закінчити свій глибоководний порт в Анаклії, і ми зможемо спровокувати ситуацію, коли потік товарів буде прибувати до Одеси, Румунії, Грузії в обхід Росії (і тому Росія зробила все, щоб цей порт не був побудований), всі європейські країни будуть зацікавлені у безпеці та стабільності в Чорноморському регіоні та повазі до виключних економічних зон та кордонів. І будь-який корабель, який швартується в будь-якому порту Криму, автоматично має вважатися проклятим – його не мають пускати в жоден європейський порт. І це буде виявом поваги до суверенітету України. Якщо ми дозволимо суднам із Севастополя чи будь-якого іншого порту в Криму перейти в інший європейський порт, ми підписуємо російську незаконну заяву про анексію Криму.

Якщо ми дозволимо суднам із Севастополя чи будь-якого іншого порту в Криму перейти в інший європейський порт, ми підписуємо російську незаконну заяву про анексію Криму.

 

Ben Hodges, Pershing Chair in Strategic Studies, Center for European Policy Analysis:

“The report is comprehensive, it’s thorough and it is a reminder who Kremlin really is, is shows blatant disregard for the truth, blatant disregard for international law and blatant disregard for innocent life. It is also a reminder that Ukrainian soldiers are being killed and wounded every week despite the ceasefire by Russian or by Russian led proxies who are not manufacturing equipment and ammunition in their mother’s garage but its coming in from Russian Federation.

Sanctions have to stay in place, and the United States will be more forceful, more sure that we with our European partners support Ukraine. There can be no ambiguity on this.

I would like to put us in a strategic context – Ukraine matters not because it’s a great people and great history, but because the region it sits in is a part of a greater Black Sea region and this is about great power competition between Russia, US, West, NATO and Black sea region is right in the place where Middle East, Mediterranean, the Caucus, the Balkans, Russia, Europe – all come together. And Ukraine is in the middle of this, that’s why it matters.

And my plea is that the Black Sea nations put their voices together in Washington and in Brussels that the West realizes the strategic importance of the region. Because right now when people hear Ukraine, they immediately think “impeachment”, when they hear Turkey they think Air 21 and as for hundreds when they hear Georgia they are not sure if it’s a country or a state you are talking about. The Black Sea countries need to do what Baltic Sea nations did in Washington and in Brussels, draw their voices together and explain why this region is important. And it’s the only way we can succeed in this competition.

Current competition with Russia fits into four categories – diplomacy, information, military, and economy. In terms of diplomacy Minsk process is important, and German leadership is critical here, because it’s the way to apply necessary diplomatic pressure on Russia to live up to what they said they will do and, respect their international obligations, international bodies such as OSCE, whom they routinely threaten and prevent from doing their job monitoring the ceasefire.

In information domain it is a battle for narrative. And here Russia staked their future on how the history is seen. Really, history is about the future, not the past. The 75th anniversary of May, 9 was such a big deal. And Ukraine being part of Russian is also a narrative created by Russia and unfortunately many people throughout the world have accepted this narrative. Winning gin information space is just as important as in any other space. And we shall not talk about war in Donbass or war in Сrimea as if it was some external thing, it is all war in Ukraine and we all have to talk like that and not make Russia separate it.

In military domain Russia has obviously established a new Iron Curtain – they use force against Ukraine, against Georgia, in Transnistria to put pressure on Moldova, Russian but they will not use force against NATO countries, such as Romania, Bulgaria or Turkey. So we have to counter this and to work more closely with other Black Sea countries. A good example is what Ukraine and Romania did – an excellent job of two ministers, greeting union back in February – to train together, to share intelligence, and we have to expend it to greater Black sea region. There are also lot more things we can do in the Alliance to increase our presence and have NATO or US ships in the Black Sea still within the restrains of the Monteux convention.

And the fourth domain is economy – and this is the best way to counter Russian aggression. If Georgia manages to finish its deepwater port in Anaklia and we will get floods of goods flowing to Odessa, Romania, Georgia bypassing Russia, (and that’s why Russia did everything to make sure this port is not built), we will have situation when all European countries would be interested in security and stability in the Black Sea region and respect for exclusive economic zones and boundaries, such as Georgia’s boundaries. And one think we can do is to make sure any ship that sells in the port of Crimea is automatically poisoned – it shall not be let into any European port. This is a part of nations sticking together showing respect for Ukraine’s sovereignty. If we allow ships from Sevastopol or any other port go into another European port we are underwriting Russian illegal claim for annexation of Crimea”.